Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir