Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
str. (strony)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir