Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
예,
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
pp.
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir