Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir