İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir