İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir