İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
ap. (apéndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
bibl. (bibliografía)
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
circ. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
col. (columna)
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
disertación
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
editado por
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
p. ej. (por ejemplo)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
etc. (etcétera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
es decir,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
incl.
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
Prefacio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
publicado por
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
reedición / nueva edición / reimpresión
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
traducido por
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
t.
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir