Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
side
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
s. (sider)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir