Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
app.(附录)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
approx.(大约)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
bibliog.(引用来源)
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
ca.(大约)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
ch.(章)
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
col.(柱)
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
diss.(论文)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
ed.(编辑)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
e.g.(例如)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
esp.(尤其是)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
etc.(等等)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
fig.(图表)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
i.e.(既)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
incl.(包括)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
N.B.(注意)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
p.(页)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
pp.(页)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
pref.(前言)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
pub.(由...出版)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
rev.(由...修改)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
rpt.(转载)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
trans.(由...翻译)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
vol.(卷)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir