Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
str. (strany)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir