Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

परिशिष्ट
Ah. (Anhang)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
लगभग
ugf. (ungefähr)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
ग्रंथ सूची
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Kullanılan kaynaklar listesi
लगभग
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
अध्याय
K. (Kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
स्तंभ
Spalte
Bir tablonun dikey kısmı
व्याख्यान
Diss. (Dissertation)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
संपादक
bearb. (bearbeitet von)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
उदाहरण
z.B. (zum Beispiel)
Örnek verirken kullanılır
विशेषतः
bes. (besonders)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
आदि.
usw. (und so weiter)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
आकृ.
Abb. (Abbildung)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
जो है कि...
d.h. (das heißt)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
सहित
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
अगला
S. (Seite)
Çalışmanın bireysel tarafları
अगला पन्ना
S. (Seiten)
Raporun birçok yönü
प्रस्तावना
Vorw. (Vorwort)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
प्रकाशन
hg. (herausgegeben von)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
पुनरीक्षित
geä. (geändert)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
पुनर्मुद्रण
Nachdr. (Nachdruck)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
अनुवादक
übersetzt von
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
विभाग
Jg. (Jahrgang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir