Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

annexe
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
biblio. (bibliographie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
env. (environ)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
éd. (édition)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
spéc. (spécialement)
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluant)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
préf. (préface)
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
éd. (édité par)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revu par)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
réimp. (réimpression)
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (traduit par)
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir