Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

annexe
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
biblio. (bibliographie)
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
env. (environ)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
éd. (édition)
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
spéc. (spécialement)
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluant)
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
sayfalar
Raporun birçok yönü
préf. (préface)
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
éd. (édité par)
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revu par)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
réimp. (réimpression)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (traduit par)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir