Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

annexe
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
biblio. (bibliographie)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
env. (environ)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
éd. (édition)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
spéc. (spécialement)
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluant)
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
หน้า
Raporun birçok yönü
préf. (préface)
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
éd. (édité par)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revu par)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
réimp. (réimpression)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (traduit par)
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir