Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

annexe
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
biblio. (bibliographie)
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
env. (environ)
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
éd. (édition)
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
spéc. (spécialement)
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluant)
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
préf. (préface)
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
éd. (édité par)
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revu par)
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
réimp. (réimpression)
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (traduit par)
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir