Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

annexe
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
biblio. (bibliographie)
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
env. (environ)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
éd. (édition)
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
spéc. (spécialement)
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluant)
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
préf. (préface)
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
éd. (édité par)
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revu par)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
réimp. (réimpression)
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (traduit par)
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir