Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

annexe
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
biblio. (bibliographie)
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
env. (environ)
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
éd. (édition)
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
예,
Örnek verirken kullanılır
spéc. (spécialement)
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluant)
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
pp.
Raporun birçok yönü
préf. (préface)
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
éd. (édité par)
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revu par)
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
réimp. (réimpression)
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (traduit par)
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir