Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

annexe
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
biblio. (bibliographie)
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
env. (environ)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
éd. (édition)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
Örnek verirken kullanılır
spéc. (spécialement)
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluant)
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
préf. (préface)
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
éd. (édité par)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revu par)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
réimp. (réimpression)
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (traduit par)
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir