İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

annexe
Appendice
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
ca. (circa)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
biblio. (bibliographie)
Bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
env. (environ)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
Colonna
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
Dissertazione di laurea
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
éd. (édition)
A cura di
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
e.g. (exempli gratia)
Örnek verirken kullanılır
spéc. (spécialement)
Specialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
i.e. (id est)/cioè
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluant)
incl. (incluso)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
pp. (pagine)
Raporun birçok yönü
préf. (préface)
Prefazione/Preambolo
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
éd. (édité par)
Pubblicato da
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revu par)
n.d.A. (nota dell'autore)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
réimp. (réimpression)
Opera ristampata
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (traduit par)
Tradotta da
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir