Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

annexe
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
biblio. (bibliographie)
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
env. (environ)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
éd. (édition)
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
spéc. (spécialement)
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluant)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
préf. (préface)
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
éd. (édité par)
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revu par)
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
réimp. (réimpression)
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (traduit par)
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir