Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

annexe
app.(附录)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx. (approximativement)
approx.(大约)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
biblio. (bibliographie)
bibliog.(引用来源)
Kullanılan kaynaklar listesi
env. (environ)
ca.(大约)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch. (chapitre)
ch.(章)
Çalışmanın belli bir bölümü
col. (colonne)
col.(柱)
Bir tablonun dikey kısmı
diss. (dissertation)
diss.(论文)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
éd. (édition)
ed.(编辑)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ex. (exemple)
e.g.(例如)
Örnek verirken kullanılır
spéc. (spécialement)
esp.(尤其是)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc. (et cetera)
etc.(等等)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figure)
fig.(图表)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
c.-à-d. (c'est-à-dire)
i.e.(既)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl. (incluant)
incl.(包括)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (page)
p.(页)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp. (pages)
pp.(页)
Raporun birçok yönü
préf. (préface)
pref.(前言)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
éd. (édité par)
pub.(由...出版)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revu par)
rev.(由...修改)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
réimp. (réimpression)
rpt.(转载)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (traduit par)
trans.(由...翻译)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volume)
vol.(卷)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir