Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

Liitteet
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kpl (kappale)
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
Pylväs
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
Väitöskirja
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
toim. (toimittanut)
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
esim. (esimerkiksi)
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
erityisesti
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
jne. (ja niin edelleen)
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
kaavio
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
eli
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
mukaanlukien
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
huom. (huomautus)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
s. (sivu)
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
sivut
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
esipuhe
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
julk. (julkaissut)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
muok. (muokannut)
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
lisäpainos
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
kääntänyt
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volyymi)
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir