Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apendico)
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
proks. (proksimume)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliografio)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
ĉi. (ĉirkaŭ)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ĉa. (ĉapitro)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolono)
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertacio)
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (eldonita de)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ekz. (ekzemplo)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
prec. (precipe)
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
ktp. (kaj tiel plu)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figuro)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
t.e. (tio estas)
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ink. (inkluzive)
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (notu bene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (paĝo)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
pj. (paĝoj)
หน้า
Raporun birçok yönü
pref. (prefaco)
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
eld. (eldonita de)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviziita de)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rep. (represo)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradukita de)
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumo)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir