Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apendico)
app. (appendix)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
proks. (proksimume)
aprox. (aproximativ)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliografio)
Bibliografie - nu se prescurtează
Kullanılan kaynaklar listesi
ĉi. (ĉirkaŭ)
cca (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ĉa. (ĉapitro)
cap. (capitol)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolono)
col. (coloană)
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertacio)
Disertaţie - nu se abreviază
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (eldonita de)
n.t. (nota traducătorului)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ekz. (ekzemplo)
ex. (exemplu)
Örnek verirken kullanılır
prec. (precipe)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
ktp. (kaj tiel plu)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figuro)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
t.e. (tio estas)
adică
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ink. (inkluzive)
inclusiv - nu se abreviază
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (paĝo)
p./pg. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
pj. (paĝoj)
pp. (paginile)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaco)
pref. (prefaţă)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
eld. (eldonita de)
ed. (editat de)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviziita de)
red. (redactor)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rep. (represo)
reed. (reeditarea)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradukita de)
trad. (tradusă de)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumo)
vol. (volumul/tomul)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir