Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apendico)
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
proks. (proksimume)
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliografio)
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
ĉi. (ĉirkaŭ)
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ĉa. (ĉapitro)
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolono)
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertacio)
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (eldonita de)
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ekz. (ekzemplo)
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
prec. (precipe)
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
ktp. (kaj tiel plu)
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figuro)
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
t.e. (tio estas)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ink. (inkluzive)
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (notu bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (paĝo)
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
pj. (paĝoj)
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaco)
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
eld. (eldonita de)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviziita de)
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rep. (represo)
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradukita de)
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumo)
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir