Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apendico)
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
proks. (proksimume)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliografio)
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
ĉi. (ĉirkaŭ)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ĉa. (ĉapitro)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolono)
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertacio)
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (eldonita de)
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ekz. (ekzemplo)
Örnek verirken kullanılır
prec. (precipe)
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
ktp. (kaj tiel plu)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figuro)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
t.e. (tio estas)
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ink. (inkluzive)
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (notu bene)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (paĝo)
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
pj. (paĝoj)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaco)
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
eld. (eldonita de)
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviziita de)
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rep. (represo)
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradukita de)
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumo)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir