Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

ap. (apendico)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
proks. (proksimume)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog. (bibliografio)
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
ĉi. (ĉirkaŭ)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ĉa. (ĉapitro)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
kol. (kolono)
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertacio)
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed. (eldonita de)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
ekz. (ekzemplo)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
prec. (precipe)
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
ktp. (kaj tiel plu)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figuro)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
ink. (inkluzive)
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B. (notu bene)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p. (paĝo)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
pj. (paĝoj)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
pref. (prefaco)
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
eld. (eldonita de)
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (reviziita de)
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rep. (represo)
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trad. (tradukita de)
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol. (volumo)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir