Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
især
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
indledning
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir