Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
især
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
หน้า
Raporun birçok yönü
indledning
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir