Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
bibliogr. (bibliografia)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
cerca
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
cap. (capítulo)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
col. (coluna)
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
dissertação
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
ed. (edição)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
p.ex. (por exemplo)
Örnek verirken kullanılır
især
especialmente
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
fig. (figura)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
incluindo
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
p. (página)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
pp. (páginas)
Raporun birçok yönü
indledning
prefácio
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
E. (editor)
EE. (editores)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
revisado por
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
reimpresso
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
Trad. (tradução)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
vol. (volume)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir