Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
függ. (függelék)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
bibliog. (bibliográfia)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
kb. (körülbelül)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
fej. (fejezet)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
oszl. (oszlop)
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
dissz. (disszertáció)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
szerk. (szerkesztette X)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
pl. (például)
Örnek verirken kullanılır
især
kül. (különösen)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
stb. (és így tovább)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
ábr. (ábra)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
beleértve
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
o./old. (oldal)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
o./old. (oldal/oldalak)
Raporun birçok yönü
indledning
Előszó
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
kiad. (kiadta X/kiadó)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
Átdolgozta X
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
Utánnyomás
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
ford. (fordította X)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
köt. (kötet)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir