Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
især
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
indledning
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir