Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
예,
Örnek verirken kullanılır
især
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
pp.
Raporun birçok yönü
indledning
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir