Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
別表
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
参考文献一覧
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
およそ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
学位論文
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
編さん
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
især
特に
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
etc.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
すなわち
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
含めて
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
注意
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
p.(ページ)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
pp.(ページ 複数)
Raporun birçok yönü
indledning
序論
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
(人物名)出版
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
(人物名)編
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
再版
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
(人物名)訳
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir