İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
især
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
indledning
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir