Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
bijl. (bijlage)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
ong. (ongeveer)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
bibl. (bibliografie)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
ca. (circa)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
hst. (hoofdstuk)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
kolom
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
dissertatie
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
bew. (bewerkt door)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
bijv. (bijvoorbeeld)
Örnek verirken kullanılır
især
bijz. (bijzonder)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
enz. (enzovoort)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
afb. (afbeelding)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
d.w.z (dat wil zeggen)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
incl. (inclusief)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
p. (pagina)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
pp. (pagina´s)
Raporun birçok yönü
indledning
voorwoord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
uitg. (uitgegeven door)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
herz. (herzien)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
herdr. (herdruk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
vertaald door
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
jg. (jaargang)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir