Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
app.(附录)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
approx.(大约)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
bibliog.(引用来源)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
ca.(大约)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
ch.(章)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
col.(柱)
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
diss.(论文)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
ed.(编辑)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
e.g.(例如)
Örnek verirken kullanılır
især
esp.(尤其是)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
etc.(等等)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
fig.(图表)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
i.e.(既)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
incl.(包括)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
N.B.(注意)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
p.(页)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
pp.(页)
Raporun birçok yönü
indledning
pref.(前言)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
pub.(由...出版)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
rev.(由...修改)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
rpt.(转载)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
trans.(由...翻译)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
vol.(卷)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir