Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

bilag
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
ca. (cirka)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliografi
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca. (cirka)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
afsnit
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
kolonne
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
afhandling
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
redigeret af
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
f.eks. (for eksempel)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
især
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
osv. (og så videre)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig. (figur)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
NB (notabene)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
side
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
s. (sider)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
indledning
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
udgivet af
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
revideret af
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
genoptryk
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
oversat af
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
bind
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir