Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app.(附录)
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx.(大约)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog.(引用来源)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca.(大约)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch.(章)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
col.(柱)
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
diss.(论文)
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed.(编辑)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g.(例如)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
esp.(尤其是)
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.(等等)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig.(图表)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e.(既)
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.(包括)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B.(注意)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(页)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(页)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
pref.(前言)
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
pub.(由...出版)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev.(由...修改)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rpt.(转载)
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans.(由...翻译)
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol.(卷)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir