Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app.(附录)
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx.(大约)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog.(引用来源)
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
ca.(大约)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch.(章)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
col.(柱)
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
diss.(论文)
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed.(编辑)
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g.(例如)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
esp.(尤其是)
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.(等等)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig.(图表)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e.(既)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.(包括)
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B.(注意)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(页)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(页)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
pref.(前言)
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
pub.(由...出版)
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev.(由...修改)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rpt.(转载)
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans.(由...翻译)
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol.(卷)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir