Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app.(附录)
부록
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx.(大约)
대략
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog.(引用来源)
참고 문헌 목록
Kullanılan kaynaklar listesi
ca.(大约)
대략
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch.(章)
제 (숫자 ex. 1) 장
Çalışmanın belli bir bölümü
col.(柱)
세로줄
Bir tablonun dikey kısmı
diss.(论文)
논문
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed.(编辑)
편집
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g.(例如)
예,
Örnek verirken kullanılır
esp.(尤其是)
특히,
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.(等等)
등...
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig.(图表)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e.(既)
즉,
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.(包括)
... 포함
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B.(注意)
주의
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(页)
p.
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(页)
pp.
Raporun birçok yönü
pref.(前言)
서두
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
pub.(由...出版)
(홍길동) 지음
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev.(由...修改)
(홍길동) 개정
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rpt.(转载)
재판본
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans.(由...翻译)
(홍길동) 번역
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol.(卷)
제 (몇) 판
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir