İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app.(附录)
Appendix
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx.(大约)
ung. (ungefär)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog.(引用来源)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca.(大约)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch.(章)
kap. (kapitel)
Çalışmanın belli bir bölümü
col.(柱)
Kolumn
Bir tablonun dikey kısmı
diss.(论文)
Doktorsavhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed.(编辑)
red. (redigerad av)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g.(例如)
t.ex. (till exempel)
Örnek verirken kullanılır
esp.(尤其是)
särskilt
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.(等等)
etc. (et cetera)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig.(图表)
figur
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e.(既)
d.v.s. (det vill säga)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.(包括)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B.(注意)
obs (observera)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(页)
s. (sida)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(页)
s. (sidor)
Raporun birçok yönü
pref.(前言)
förord
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
pub.(由...出版)
publicerad av
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev.(由...修改)
rev. (reviderad av)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rpt.(转载)
omtryck/nytryck
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans.(由...翻译)
övers. (översättning)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol.(卷)
vol. (volym)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir