Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app.(附录)
परिशिष्ट
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx.(大约)
लगभग
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog.(引用来源)
ग्रंथ सूची
Kullanılan kaynaklar listesi
ca.(大约)
लगभग
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch.(章)
अध्याय
Çalışmanın belli bir bölümü
col.(柱)
स्तंभ
Bir tablonun dikey kısmı
diss.(论文)
व्याख्यान
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed.(编辑)
संपादक
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g.(例如)
उदाहरण
Örnek verirken kullanılır
esp.(尤其是)
विशेषतः
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.(等等)
आदि.
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig.(图表)
आकृ.
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e.(既)
जो है कि...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.(包括)
सहित
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B.(注意)
ख़ासकर
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(页)
अगला
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(页)
अगला पन्ना
Raporun birçok yönü
pref.(前言)
प्रस्तावना
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
pub.(由...出版)
प्रकाशन
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev.(由...修改)
पुनरीक्षित
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rpt.(转载)
पुनर्मुद्रण
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans.(由...翻译)
अनुवादक
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol.(卷)
विभाग
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir