Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app.(附录)
bilag
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx.(大约)
ca. (cirka)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog.(引用来源)
bibliografi
Kullanılan kaynaklar listesi
ca.(大约)
ca. (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch.(章)
afsnit
Çalışmanın belli bir bölümü
col.(柱)
kolonne
Bir tablonun dikey kısmı
diss.(论文)
afhandling
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed.(编辑)
redigeret af
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g.(例如)
f.eks. (for eksempel)
Örnek verirken kullanılır
esp.(尤其是)
især
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.(等等)
osv. (og så videre)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig.(图表)
fig. (figur)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e.(既)
dvs. (det vil sige)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.(包括)
inkl. (inklusive)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B.(注意)
NB (notabene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(页)
side
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(页)
s. (sider)
Raporun birçok yönü
pref.(前言)
indledning
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
pub.(由...出版)
udgivet af
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev.(由...修改)
revideret af
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rpt.(转载)
genoptryk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans.(由...翻译)
oversat af
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol.(卷)
bind
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir