Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

app.(附录)
- (příloha)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
approx.(大约)
přibl. (přibližně)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
bibliog.(引用来源)
lit. (literatura)
Kullanılan kaynaklar listesi
ca.(大约)
cca (cirka)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
ch.(章)
kap. (kapitola)
Çalışmanın belli bir bölümü
col.(柱)
- (sloupec)
Bir tablonun dikey kısmı
diss.(论文)
dis. (disertace, disertační práce)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
ed.(编辑)
edit. (editována kým)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
e.g.(例如)
např. (například)
Örnek verirken kullanılır
esp.(尤其是)
zejm. (zejména)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
etc.(等等)
atd. (a tak dále)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
fig.(图表)
obr. (obrázek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
i.e.(既)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
incl.(包括)
vč. (včetně)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
N.B.(注意)
Pozn. (poznámka)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
p.(页)
str. (strana)
Çalışmanın bireysel tarafları
pp.(页)
str. (strany)
Raporun birçok yönü
pref.(前言)
- (předmluva)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
pub.(由...出版)
publ. (publikováno kým)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev.(由...修改)
rev. (revidováno kým)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
rpt.(转载)
dot. (dotisk)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
trans.(由...翻译)
přel. (přeloženo kým)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
vol.(卷)
obj. (objem)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir