Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
παρ. (παράρτημα)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
περ. (κατά προσέγγιση)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
περ. (περίπου)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
κεφ. (κεφάλαιο)
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
στήλη
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
διατριβή
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
επιμ. (επιμέλεια)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
ειδ. (ειδικά)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
κτλ. (και τα λοιπά)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
Σχ. (Σχήμα)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
δηλαδή,...
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
σημ. (σημείωση)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
σελ. (σελίδα)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
σελ. (σελίδες)
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
Προτ. (πρόλογος)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
δημοσιεύθηκε από
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
ανατύπωση
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
μεταφράστηκε από
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
τομ. (τόμος)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir