Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
ek
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
tahmini/ yaklaşık
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
Bibliyografi/ Kaynakça
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
Bölüm/ ünite
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
kol. (kolon)/ sütun
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
tarafından düzeltildi
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
ör./örn. (örneğin)
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
özellikle
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
fig. (figür)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
yani
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
kapsar/ dahil
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
d.e. (dikkat edilecek)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
s. (sayfa)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
sayfalar
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
önsöz/ giriş
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
yay. (yayımlandı)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
böl. (bölüm)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir