Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
(ภาคผนวก)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
ประมาณ
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
บรรณานุกรม
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
ประมาณ
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
บท
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
คอลัมน์
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
ปริญญานิพนธ์
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
แก้ไขโดย
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
ตัวอย่างเช่น
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
โดยเฉพาะ
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
และอื่นๆอีกมากมาย
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
ตัวเลข
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
กล่าวคือ
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
ประกอบไปด้วย
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
หมายเหตุ
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
หน้า
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
หน้า
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
คำนำ
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
ตีพิมพ์โดย
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
ทบทวนโดย
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
แปลโดย
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
ระดับ
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir