Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
прил. (приложения)
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
прибл. (приблизительно)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
библ. (библиография)
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
ca. (circa -ровно)
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
гл. (глава)
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
кол. (колонка)
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
дисс. (дисертация)
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
ред. (редактор ...)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
н/р (на пример)
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
особенно (особенно)
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
и т.д. (и так далее)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
рис. (рисунок)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
вкл. (включая)
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
стр. (страница)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
стр-ы. (страницы)
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
прол. (пролог)
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
изд. (издательство)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
ред. (просмотрено...)
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
обр. (в обработке...)
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
trans. (перевод ...)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
vol. (volume - ценность)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir