Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Kısaltmalar

Kısaltmalar - Bilimsel Kısaltmalar

- (příloha)
aneks
Çalışmaya ilgili dosyalar eklendiğinde kullanılır
přibl. (přibližně)
ok. (około)
Miktar bilinmediği zaman kullanılır
lit. (literatura)
bibliografia
Kullanılan kaynaklar listesi
cca (cirka)
circa
Bir şeyin miktarı tahmin edilirken kullanılır
kap. (kapitola)
rozdz. (rozdział)
Çalışmanın belli bir bölümü
- (sloupec)
kolumna
Bir tablonun dikey kısmı
dis. (disertace, disertační práce)
dysertacja
Belli bir konudaki tamamlanmış çalışma
edit. (editována kým)
pod red. (pod redakcją)
Çalışma üçüncü partiler tarafından değiştirildiğinde kullanılır
např. (například)
np. (na przykład)
Örnek verirken kullanılır
zejm. (zejména)
szczególnie
Bir şeyi daha net olarak açıklamaya çalışırken kullanılır
atd. (a tak dále)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
sonsuz bir listeyi belirtirken kullanılır, 've daha böyle devam eder' anlamına gelir
obr. (obrázek)
rys. (rysunek)
Çalışmanın bir kısmına eşlik eden bir diyagram
tj. (to jest)
tj. (to jest)
Fikir yürütürken kullanılır, 'sonuç olarak' veya 'demek istiyorum ki' anlamına gelir
vč. (včetně)
wliczając
Bir listeye yeni bir şey eklendiğinde kullanılır
Pozn. (poznámka)
nb. (notabene/nota bene)
Kişinin önemli bir şey hakkında not alması gerektiğinde kullanılır
str. (strana)
str. (strona)
Çalışmanın bireysel tarafları
str. (strany)
str. (strony)
Raporun birçok yönü
- (předmluva)
wstęp/przedmowa
Çalışmanın alt yapısını temin eden kısa bir paragraf
publ. (publikováno kým)
wyd. (wydawnictwo)
Çalışmayı basan kişiyi adlandırmada kullanılır
rev. (revidováno kým)
korekta
Şu anki okuyucuya/seyirciye daha çekici hale gelmesi için bir çalışma düzeltmelere uğradıysa
dot. (dotisk)
przedruk
Çalışma orijinal değil de direkt kopya ise kullanılır
přel. (přeloženo kým)
tłum. (tłumaczenie)
Çalışma başka bir dile çevrildiyse kullanılır
obj. (objem)
t. (tom)
Çalışmanın belli bir kısmını veya bölümünü belirtir